RottemerentunnelVanaf het Terbregseplein loopt de A16 Rotterdam via het Terbregseveld, onder de Rotte door naar het Lage Bergse Bos. Daar ligt de half verdiepte Rottemerentunnel met een lengte van 2,2 km.

Rottemerentunnel

Om de A16 Rotterdam goed in te passen, is de Rottemerentunnel aangelegd. Deze tunnel met een lengte van 2.235 meter ligt half verdiept in het Lage Bergse Bos.

Wat hebben we allemaal gedaan?

In het najaar van 2020 zijn we begonnen met de bouw van de Rottemerentunnel, volgens een strak schema. De tunnel is opgedeeld in 34 bouwkuipen met lengtes variërend van 50 tot 200 meter, waarbij elke bouwkuip dezelfde bouwstappen doorliep:

  • Allereerst hebben we damwanden geplaatst om de bouwkuipen uit te graven zonder dat het grondwater in de omgeving zou dalen, gevolgd door het aanbrengen van funderingspalen.
  • Met behulp van verschillende duikteams zijn vervolgens de vloeren van de tunnel gestort met onderwaterbeton, om waterdichte bouwkuipen te creëren. Zodra een vloer gereed was, werd het water uit de bouwkuip gepompt.
  • Daarna zijn we doorgegaan met het storten van de wanden en het dak van de tunnel. In het midden van de tunnel, tussen de wanden, bevindt zich een lange gang, ook wel bekend als het middentunnelkanaal, dat dient als vluchtroute voor weggebruikers in geval van een calamiteit.
  • Nadat alle wanden en het dak waren gestort, was de tunnel klaar voor de afwerking. Er zijn brandwerende platen tegen de muren aangebracht, asfalt op de rijbanen gelegd, verlichting geïnstalleerd, matrixborden, slagbomen en ventilatoren.
  • Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het testen van alle installaties om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren voordat de tunnel wordt opengesteld.
  • Momenteel wordt ook de deklaag op beide rijbanen in de tunnel aangebracht.
  • In het komende plantseizoen (start najaar 2024) worden de eerste bomen op het tunneldak van de tunnel geplant. 

De bouwstappen van de Rottemerentunnel hebben we weergegeven in een praatplaat. 

Bekijk hier de praatplaat Rottemerentunnel

Webinar

Wat komt er kijken bij de bouw van de Rottemeren-tunnel in het Lage Bergse Bos? Dat vertelden we tijdens een webinar.

‚ÄčKijk hier het webinar terug

 

 

Vaarweg de Rotte

Ter hoogte van de Rottekade kruist de Rottemerentunnel ondergronds de rivier de Rotte. Uitdaging tijdens de werkzaamheden is dat de Rotte te allen tijde gedeeltelijk open moet blijven voor vaarverkeer.  We hebben daarom een aantal maatregelen genomen. Zo hebben we damwanden geplaatst om de dijken te versterken. Daarnaast hebben we de werkzaamheden verdeeld over twee halve afsluitingen van de Rotte, om de vaarweg open te houden. Eerst zijn de funderingspalen in de Rotte aangebracht en daarna een damwand voor een helft. Als de tunnel tot de helft van de Rotte gemaakt is, verplaatsen we de werkzaamheden naar de andere kant van de rivier, zodat we daar verder kunnen werken aan de tunnel. Met deze bouwmethode kan vaarverkeer altijd aan één kant passeren en dus doorvaren.  

Lees het artikel in vakblad GWW 

 

 

 

Energieneutraal

Wist je dat er in de Rottemerentunnel wel 54 verschillende elektrische systemen zitten? Van verlichtings- tot veiligheidsinstallaties, pompinstallaties en nog veel meer. Bij elkaar is er voor die systemen net zoveel stroom nodig als voor een gemiddelde woonwijk. Er zitten ook nog eens 100 verschillende soorten kabels in met een totale lengte van 1500 kilometer, dat is van hier naar Barcelona.

Om de tunnel energieneutraal te maken, wordt het stroomverbruik tot een minimum beperkt en alle energie met zonnepanelen opgewekt. De wisselstroom uit het elektriciteitsnet wordt in één keer omgezet naar de gelijkstroom die de tunnelinstallaties nodig hebben. Dat scheelt veel energieverslindende adapters, die je anders voor elk apparaat apart nodig zou hebben. Lichtgekleurd asfalt aan het begin van de tunnel en ledverlichting over het hele traject maken de weg nog zuiniger.

Lees het artikel met collega Hans Pos

 

 

 

Tunnelveiligheid

Nederland stelt hoge veiligheidseisen aan tunnels, in lijn met de Europese wetgeving. De Rottemerentunnel is uitgerust met de meest hoogwaardige veiligheidssystemen en wordt 24/7 bewaakt vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Voordat de tunnel in gebruik wordt genomen, zijn de systemen getest en krijgt de verkeersleiding een training om bij elk soort calamiteit de juiste stappen te kunnen nemen.

De weggebruikers moeten zichzelf in veiligheid kunnen brengen en de hulpdiensten moeten overal goed bij kunnen komen. Met interactieve 3D-modellen, zogenaamde Virtual Reality-modellen, worden alle scenario’s ruim van tevoren met de hulpdiensten doorlopen.

Bekijk hier de korte animatievideo

 

 

 

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

De inrichting van het tunneldak en de taluds maakt deel uit van de algehele vernieuwing van het Lage Bergse Bos. Om het recreatiegebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers, worden in de komende jaren delen opnieuw ingericht door het Recreatieschap Rottemeren. Het gebied rondom de tunnel ter hoogte van restaurant Bergsche Plas krijgt een parkachtig karakter met veel open ruimte, zachte glooiingen en verspreid groen. Richting de noordzijde is er straks steeds meer groen, dan krijgt het Lage Bergse Bos ook nadrukkelijker het karakter van een bos.

Tijdens de bouwfase is er bij de Expo A16 Rotterdam een proefopstelling te zien waarop de drainage en beplanting op het tunneldak wordt nagebootst en getest.

 

Rijke biodiversiteit

Het uitgangspunt voor het Lage Bergse Bos is een mooi gevarieerd bos- en recreatiegebied met een rijke samenstelling aan diersoorten, waaronder vleermuizen. Vleermuizen gebruiken de bomen in het bosgebied als geleider om hun voedselgebied te bereiken. Daarom heeft bouwcombinatie De Groene Boog maatregelen getroffen om vleermuizen te helpen navigeren naar hun voedselgebied, ook tijdens de aanleg van de Rottemerentunnel.

Meer over vleermuizen in het Lage Bergse Bos

 

Planning

Eind 2023 - eind 2024 | Testen van de technische installaties in de Rottemerentunnel

Juni 2024 | Aanbrengen deklaag op beide rijbanen in de tunnel

Najaar 2024 | Beplanting aanbrengen op het tunneldak 

Rottemerentunnel in beeld

Onthulling naam Rottemerentunnel
Onthulling naam Rottemerentunnel

 

Onthulling naam Rottemerentunnel
Onthulling naam Rottemerentunnel
 
Onthulling naam Rottemerentunnel
Onthulling naam Rottemerentunnel
 
Tunnelbuizen Rottemerentunnel
Tunnelbuizen en middentunnelkanaal Rottemerentunnel
 
Luchtfoto Rottemerentunnel in aanbouw
Luchtfoto Rottemerentunnel in aanbouw
 
Luchtfoto bouwkuipen bij rivier de Rotte
Luchtfoto bouwkuipen nabij rivier de Rotte
 
Luchtfoto Rottemerentunnel en Lage Bergse Bos
Luchtfoto Rottemerentunnel met links 1 van de molenstompen en rechts het Lage Bergse Bos
 
Luchtfoto Rottemerentunnel in aanbouw vlakbij de Grindweg
Rottemerentunnel in aanbouw bij de Grindweg/Bergweg Zuid. Rechts zijn de funderingspalen zichtbaar van de tunnelmond.
 
Rottemerentunnel en Grindweg/Bergweg-Zuid vanuit de lucht
Luchtfoto Rottemerentunnel in aanbouw bij de Grindweg/Bergweg Zuid
 
Grijs dienstgebouw in aanbouw met schuin dak
Eén van de twee dienstgebouwen in aanbouw.
 

Bovenaanzicht werkzaamheden

 

 

 

Cookie-instellingen