Kruising Ankie Verbeek-OhrlaanDaar waar de Ankie Verbeek-Ohrlaan de huidige N209 kruist wordt de nieuwe A16 Rotterdam aangelegd.

Ankie Verbeek-Ohrlaan

Er komt op dit deel van het tracé een ‘volledige aansluiting’. Dit betekent dat automobilisten op de A16 Rotterdam vanuit beide richtingen zowel naar de N209 als naar de Ankie Verbeek-Ohrlaan kunnen afslaan en dat zij op die wegen zowel in westelijke als in oostelijke richting de nieuwe snelweg op kunnen rijden. Dit is onder meer noodzakelijk om de Molenlaan te ontlasten.

Vanaf de Ankie Verbeek-Ohrlaan richting de kruising met de spoorlijnen van de Hogesnelheidslijn en RandstadRail wordt de A16 Rotterdam ingepakt met grondwallen van 4,5 m hoog. De grondwallen schermen de omgeving ook af voor geluid van de nieuwe rijksweg. Ter hoogte van het voormalige BP-tankstation wordt een recreaduct gerealiseerd. Dat is een fiets- en wandelpad met faunaverbinding.

De nieuwe weg krijgt overal 2x2 rijstroken, behalve in het gebied tussen de vliegveldweg en de ingang van de nieuwe tunnel, omdat op dit gedeelte de verkeersfunctie van de huidige provinciale weg gecombineerd wordt met de nieuwe rijksweg. Daar krijgt de weg 2x3 rijstroken. Tussen de aansluiting met de N471 en de aansluiting met de Ankie Verbeek-Ohrlaan komen zowel aan de noord- als zuidkant toe- en afritten en weefvakken. Over een afstand van 4 kilometer (tot aan de Wildersekade) is de rijksweg dus een forse verbreding ten opzichte van de al bestaande Doenkade. De laatste twee kilometer is echt een nieuw stuk door de weilanden tussen de Wildersekade en de Bergweg-Zuid. Op dit middendeel wordt de A16 ingepakt in geluidschermen en geluidwallen.

Wat gebeurt er?

Voordat de A16 Rotterdam op dit deel gerealiseerd kan worden, wordt het verkeer dat nu gebruikmaakt van de kruising via een tijdelijke rotonde geleid. Er ligt daarvoor veel zand dat dient als voorbelasting/het inklinken van de ondergrond. Vanaf de Ankie Verbeek-Ohrlaan rijdt verkeer op de A16 Rotterdam in de richting van de Grindweg/Bergweg Zuid richting de tunnel. Die duikt net voor die locatie onder de grond.

 Grondwallen


Vanaf de Ankie Verbeek-Ohrlaan richting de kruising met de spoorlijnen van de Hogesnelheidslijn en RandstadRail wordt de A16 Rotterdam 'ingepakt' met grondwallen van 4,5 meter hoog.

 

 

Tijdelijke rotonde

Voordat een nieuw stuk weg gebouwd kan worden, realiseren we vaak tijdelijke verkeerssituaties. Er zijn voorbijgangers die deze situatie verwarren met de definitieve situatie is.

Reden van de tijdelijke wegen, rotondes en viaducten is om zo ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe snelweg, terwijl het verkeer wel gewoon langs het werk kan passeren.

 

 

Schiebroeksepark

De aanleg van de A16 Rotterdam staat niet op zichzelf. Aangrenzende gebieden zoals de Schieveense Polder, de Vlinderstrik en het Terbregseveld worden opnieuw ontwikkeld en grotendeels met elkaar verbonden door wandel- en fietspaden.

De ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Schiebroek – de Bergschenhoekseweg - komt in de nieuwe situatie aan de zuidkant van de A16 Rotterdam te liggen. Deze wordt straks Ratelaarweg genoemd. De bestaande Bergschenhoekseweg wordt verlegd en ontsluit straks de boerderij in De Vlinderstrik.

 

Recreaduct

Ter hoogte van het vroegere BP-station wordt een recreaduct aangelegd. Dit is een 16 meter brede fietsers- en voetgangersbrug in combinatie met een faunapassage voor dieren. Het recreaduct verbindt het Schiebroeksepark met het nieuwe recreatiegebied De Vlinderstrik. 

Om geluidhinder te beperken, komen bij dit deel van de A16 Rotterdam aan weerszijden van de weg grondwallen van 4,5 meter hoog. Deze worden groen ingericht. De grondwallen zorgen ervoor dat de weg vanuit de omgeving niet zichtbaar is.
 

 

 

 

Planning

30 augustus 2021 | Openstelling tijdelijke rotonde en start realisatie viaduct Ankie Verbeek-Ohrlaan

Begin 2022 | Start realisatie viaduct Bergschenhoekseweg

Voorjaar 2022 | Start realisatie recreaduct, viaduct Schiebroekseweg en fietstunnel N209

Najaar 2022 | Start realisatie fietsbrug Wildersekade

Najaar 2023 | Ingebruikname A16 als N209

 

 

 

 

 

 

 

Aanleg in beeld 

Toekomstige situatie A16 Rotterdam: bovenlangs kruist de Ankie Verbeek-Ohrlaan
 
Luchtfoto Ankie Verbeek-Ohrlaan, waarbij er al veel zand is aangebracht voor de toekomstige rotonde - december 2020
 
Luchtfoto Ankie Verbeek-Ohrlaan, met rechtsboven de sportvelden en links het vele zand ten behoeve van de nieuw aan te leggen rotonde - januari 2021
 

Bovenaanzicht werkzaamheden

 

 

 
 

Bewonersbrieven en documenten

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.