[artikel] Nieuwe planten, bomen en struiken werken als magneet voor dieren

01-03-2024 606 keer bekeken

Wist je dat er tot wel 450 insectensoorten op de zomereik afkomen? Geen wonder dat het de favoriete boom is van ecoloog Jeroen Demmer. ‘Van al het groen dat we rondom de A16 Rotterdam aanplanten, is deze eik bij uitstek een opsteker voor de biodiversiteit.’

Nu de A16 Rotterdam steeds verder af komt, beginnen we op sommige stukken met het terugplanten van planten, bomen en struiken. Ook zaaien we diverse grassen, kruiden en bloemen in. Demmer weet welke soorten er precies een plekje krijgen in het gebied. ‘Bij die keuze houden we zoveel mogelijk rekening met de toegevoegde waarde voor de biodiversiteit’, legt hij uit.

Vliegroutes

Neem nou de bomenrijen die straks verrijzen in het Lage Bergse Bos. ‘Die helpen vleermuizen om zich te oriënteren. Vleermuizen bewegen zich namelijk voort door geluid te maken. De bomen weerkaatsen dat geluid, zodat de vleermuizen weten waar ze vliegen. Zo creëren we vliegroutes en kunnen vleermuizen weer de oversteek maken, bijvoorbeeld in het Lage Bergse Bos over de Rottemerentunnel.’

Richtingwijzer

Ook het struikgewas heeft straks een dubbelfunctie. ‘De meidoorn en sleedoorn dragen bloemen en bessen. Ze zijn dus een bron van voedsel voor dieren, maar ook een plek waar dieren dekking kunnen zoeken. We plaatsen deze struiken onder meer in de buurt van ecopassages en viaducten. Zie het als richtingwijzers: dieren komen er graag op af en volgen deze struiken over de A16 heen, of juist eronderdoor.’

‘We helpen de natuur een handje’

‘Ook langs de oevers helpen we de natuur een handje’, vervolgt Demmer. ‘Bijvoorbeeld bij de Polder Schieveen. Parallel aan de A16 Rotterdam hebben we nieuwe watergangen gegraven, waar diverse planten al spontaan zijn gaan groeien. Wij zaaien daarnaast een oevermengsel in met zaden van inheemse planten, zodat er meer variatie ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan watermunt, zwanenbloem, gele lis en smalle lisdodde. Dat zijn soorten die hier van oorsprong voorkomen en dus goed gedijen in dit gebied.’

Afwisselend bos in de maak

Maar het mooiste voorbeeld vindt Demmer het Lage Bergse Bos: ‘Dit was een parkbos met veel populieren en essen. Best mooi, maar erg monotoon. Het deed dus weinig voor de biodiversiteit. Voor de aanleg van de A16 Rotterdam hebben we hier aardig wat bomen moeten kappen. Gelukkig biedt dat nu ook kansen.’

‘We gaan hier een mooi, afwisselend bos aanplanten. Daarin komen grote bomen, zoals de zomereik, maar ook kleinere struiken. Je komt hier straks veel meer verschillende soorten tegen dan eerst. Dat zorgt voor een rijkere natuur waar allerlei dieren op afkomen. Denk aan vlinders, motjes en kevers. En koolmezen, bosuilen en winterkoninkjes. Maar ook muizen, egels en straks misschien zelfs reeën. We krijgen er echt een mooi stukje natuur bij!’

Cookie-instellingen