[nieuws] Aanleg duikers en watergangen in Lage Bergse Bos

08-02-2023 2205 keer bekeken

Vanaf maandag 13 februari voert De Groene Boog als onderdeel van de aanleg van de A16 Rotterdam in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit voor de aanleg van 8 duikers, watergangen, een stuw en een overstortput in het Lage Bergse Bos.

De duikers moeten zorgen voor een betere afwatering van het gebied.

Verwijderen bomen/heesters

Voor het aanbrengen van de duikers en watergangen moeten een aantal bomen en heesters worden gekapt, waarvoor een vergunning is afgegeven. Het terugplanten van het groen gebeurt na afronding van de bouw van de tunnel, eind 2024/begin 2025.

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit graafwerk, het aanbrengen van de duikers en het afwerken en terugbrengen van de grond. Het werk start maandag 13 februari en duurt circa 4 weken. Het werk bij de molenstomp G2 wordt in een later stadium uitgevoerd.

Het fietspad door het bos zal korte tijd afgesloten zijn voor fietsverkeer. Ter plaatse van de werkzaamheden worden fietsers/wandelaars langs de werkzaamheden geleid of geldt er een korte omleiding die ter plaatse wordt aangegeven.

 

Cookie-instellingen