[nieuws] Tijdelijke brug kruising N471/N209 op 9 november in gebruik

02-11-2020 13579 keer bekeken

Vanaf maandag 9 november rijdt verkeer via een tijdelijke weg over de kruising N471/N209, aan de noordkant van Rotterdam The Hague Airport. In het weekend van 6 t/m 9 november zijn hiervoor voorbereidende werkzaamheden nodig en sluiten we een deel van de N209 en N471 af.

Tijdelijke brug

De tijdelijke weg is nodig om de nieuwe A16 aan te kunnen leggen. De nieuwe A16 Rotterdam vervangt uiteindelijk de huidige N209 (Doenkade). Normaalgesproken reed verkeer over de rotonde bij het Doenkadeplein, maar vanaf 9 november rijdt het verkeer bovenlangs, via een tijdelijke brug over de N471. Zo wordt de huidige N209 voor een deel vrijgemaakt en kan worden gestart met de aanleg van de definitieve A16 Rotterdam. Het Doenkadeplein komt in de nieuwe situatie te vervallen.

Afsluitingen

Afsluiting N209 in beide richtingen tussen Rotterdam en Berkel en Rodenrijs:
Van vrijdag 6 november 20.00 uur tot maandag 9 november 06.00 uur

Afsluiting N471 in beide richtingen tussen Rotterdam en Berkel en Rodenrijs
Van vrijdag 6 november 20.00 uur tot maandag 9 november 06.00 uur

Omleidingen wegverkeer

De omleidingen voor het wegverkeer worden langs de weg met gele bebording aangegeven. Omleidingsroutes gaan over de volgende wegen:

  • Verkeer N209 van en naar Rotterdam richting Berkel en Rodenrijs wordt omgeleid via de A13, N470, N471 en N472
  • Verkeer N471 van en naar Rotterdam richting Berkel en Rodenrijs wordt omgeleid via Melanchtonweg, Ringdijk, Jasonweg, AVO, N209 en N472

 Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 minuten.

Nieuwe situatie

Vanaf medio oktober 2023 rijdt de weggebruiker over de definitieve weg.

De huidige situatie
Situatie in oktober 2023
 

Foto's inhijsen tijdelijke brug

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen