Zandtransporten

8523 keer bekeken

Het is een megaklus: de aanleg van de nieuwe A16 Rotterdam. Voor de aanleg is 4 miljoen kuub zand nodig. Het zand is nodig voor de nieuwe snelweg, de aanleg van tijdelijke openbare wegen en een tijdelijke bouwweg.

Het zand heeft al een hele reis achter de rug, voordat het bij ons op het project ligt. Het zand komt uit het Markermeer en de Noordzee en wordt met zandzuigers van de bodem gezogen. Een binnenvaartschip transporteert het zand naar de loskades in Nieuwerkerk aan den IJssel, Schiedam en Rotterdam en gaat daarna per vrachtwagen het werkgebied in.

Cijfers

 • 60.000 m3 zand per week
 • 20 kuub in een vrachtwagen
 • 20 vrachtwagens per uur
 • 200.000 ritjes per week
 • Tot en met vierde kwartaal 2021

Zo min mogelijk overlast

 • De routes van de vrachtwagens stemmen we goed af met de gemeente Rotterdam en Lansingerland.
 • We houden rekening met drukte op de wegen.
 • Veegwagens maken continue de routes van de vrachtwagen schoon.
 • We rijden op duurzame diesel.
 

Welke routes rijden de vrachtwagens?

 • Er zijn loskades in Nieuwerkerk aan den IJssel, Keilehaven, Spaanse Polder en Schiedam.
 • Vrachtwagens vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel rijden via het Terbregseplein het werkgebied in. Daarvandaan rijdt men door naar het einde bij de Pres. Rooseveltweg. Daar maakt men de oversteek via het tuincentrum Slingerland via de President Rooseveltweg naar het Terbregseveld.
 • Vrachtwagens vanuit de andere loshavens rijden via Poort A13/A16 en de N209.
 • Transport naar Terbregseveld gaat via de speciale afrit op de A20. Via het werkterrein rijdt men door naar het einde bij de Pres. Rooseveltweg. Daar maakt men de oversteek via het tuincentrum Slingerland via de President Rooseveltweg naar het Terbregseveld.
 • Door de route is de verkeersoverlast minimaal. De vrachtwagens rijden het grootste gedeelte van de route over het werkterrein.
 • De vrachtwagens rijden niet door woonwijken, maar op de hoofdwegen.

 

Waar is al dat zand voor nodig?

In een drassige polder of op slappe veengrond, zorgt zand voor een stevige ondergrond waar we de weg op kunnen bouwen. Als het zand op de juiste plek ligt moet de ondergrond inklinken. Het zand heeft vaak een jaar tot anderhalf nodig en dan is het voldoende ingeklonken. Als we dat niet doen, verzakt de weg straks als hij klaar is. Het extra zand wordt hergebruikt op andere locaties.

Waar komt het zand vandaan?

De levering begint in het Markermeer of uit de Noordzee. Vanaf hier vindt het transport plaats per schip tot aan 4 loslocaties. Vrachtwagens vervoeren het materiaal vervolgens verder naar de diverse werkgebieden. Er is goed nagedacht over de afstand tussen de loslocaties en de werkgebieden, die is zo kort mogelijk.

 

Het bouwverkeer krijgt een eigen tijdelijke bouwweg

Vlak langs het hele tracé van de 11 kilometer lange A16 Rotterdam komt een tijdelijke bouwweg. Een enorme extra operatie die speciaal bedoeld is voor de veiligheid en het beperken van de hinder voor de regio. Het dagelijkse verkeer heeft zo geen last van bouwverkeer en kan optimaal doorrijden. De bouwweg is alleen toegankelijk voor bouwverkeer. Naar verwachting nemen we de bouwweg in november 2020 in gebruik.

 

Zandtransporten in beeld

Jan Span, manager grondstromen vertelt in deze video hoe het zand naar de goede locaties wordt getransporteerd.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen