Water

172 keer bekeken

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, luchtkwaliteit en natuur, bundelen we hier in themadossiers. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw dossier? Laat het ons weten via de contactpagina.

Bij de A16 Rotterdam zijn waterberging, waterkwaliteit en waterveiligheid erg belangrijk. Ook moeten we ervoor zorgen dat de constructie van de weg droog blijft en bij regenval de weg goed afwatert. De effecten van de nieuwe rijksweg op de grondwaterstand spelen vooral tijdens de bouwfase een rol.

Waterberging

Om wateroverlast te voorkomen, moeten er voldoende sloten en plassen in het gebied zijn die overtollig (regen) water kunnen opvangen. De extra ruimte voor dit water in bijvoorbeeld een sloot noemen we waterberging. Technisch gezien is waterberging de ruimte tussen het zomerwaterpeil en de bovenzijde van de oever. Bestaande waterberging die door de A16 Rotterdam verdwijnt, wordt gecompenseerd. Er worden bermsloten en drasplassen ingericht:

  • bij de aansluiting met de A13
  • bij de aansluiting met de N209
  • in het Lage Bergse Bos
  • bij de aansluiting met de A16 ter plaatse van het knooppunt Terbregseplein

Rijkswaterstaat slaat hiervoor de handen ineen met onder andere het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Delfland.

Waterkwaliteit

Bij het aanleggen van nieuwe wegen neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de waterkwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Zo komt er op de A16 Rotterdam tweelaags zoab te liggen. Zoab is een asfaltsoort met allemaal hele kleine gaatjes die het water doorlaten en meteen ook zuiveren. En waar mogelijk wordt het regenwater dat op de weg valt ook nog verder gezuiverd door de planten in de bermen. Dat noemen we bermpassages. Bij de grondwallen en viaducten kan dit niet. Daar wordt het regenwater opgevangen, gezuiverd en vervolgens geloosd in nabijgelegen sloten of wateren. Bij de tunnel in het Lage Bergse Bos is het wat ingewikkelder: het regenwater dat op de weg valt wordt naar een waterkelder geleid. Vanuit daar wordt het weer afgevoerd, onder andere via een pompinstallatie naar de Rotte. In het Tracébesluit A16 Rotterdam vindt u alle maatregelen die we nemen op het gebied van water.

Waterveiligheid

Het gebied van de A16 Rotterdam ligt onder de zeespiegel, zoals een groot deel van ons land. Dat betekent dat we continu scherp moeten zijn op onze waterveiligheid. Bijvoorbeeld: bij een overstroming van de Maas kan het waterpeil in de Rotte verhogen. Dit water kan de tunnel in het Lage Bergse Bos instromen. Om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, blijven bestaande waterkeringen zoals dijken en kades in stand of worden aangepast of hersteld.

Grondwaterstand tijdens de bouw

Bij de aanleg van de Rottemerentunnel is het voor de omgeving belangrijk dat de grondwaterstand niet verandert om overlast of schade te voorkomen. Om die reden liet Rijkswaterstaat al in de planvormingsfase onderzoeken welke invloed de aanleg van de tunnel heeft op de grondwaterstanden in de aangrenzende wijken. Ook is gekeken naar wijken verder van het traceĢ af.  

Vooral de techniek waarmee tunnels worden gebouwd, heeft invloed op het grondwater. Bij sommige tunnels kiest Rijkswaterstaat voor een permanente grondwaterbemaling of spanningsbemaling. Spanningsbemaling is het wegpompen van diepliggend grondwater onder de betonnen constructie van een tunnel. Dit gebeurt om de waterdruk te verminderen. Deze techniek heeft dus invloed op het grondwater. Bij de A16 Rotterdam is het belangrijk dat de tunnel waterdicht is. Dit kan ook zonder spanningsbemaling. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om deze techniek bij de aanleg van de Rottemerentunnel niet toe te passen. Daarmee wordt voorkomen dat het grondwater gaat dalen of stijgen.

Lees meer over de Rottemerentunnel >

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen