Geluid

10429 keer bekeken

Verkeer maakt geluid en kan zorgen voor overlast. Zo ook het verkeer op de A16 Rotterdam. Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van alle rijkswegen daarom in de gaten of het geluid binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft.

Geluid tijdens werkzaamheden 

De aanleg van de A16 Rotterdam heeft grote impact op de omgeving. Veel omwonenden aan de rivier de Rotte hebben last van geluid en trillingen. Bouwen in dichtbevolkt gebied is sowieso een uitdaging. Daarom nemen we de bewoners, nog meer dan voorheen, mee in onze vraagstukken. Op de website van Rijkswaterstaat vertelt omgevingsmanager Wouter de Vos welke maatregelen we nemen op de overlast zo veel mogelijk te beperken. 

Lees het hele interview met omgevingsmanager Wouter op Rijkswaterstaat.nl

Geen toename geluid door verkeer

Geluid door verkeer is aan normen gebonden. Dit staat in de Wet milieubeheer. Wanneer Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aanlegt, moet altijd getoetst worden of in de nieuwe situatie de geluidgrenzen niet worden overschreden. Gebeurt dit toch? Dan nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat we alsnog op of onder de norm blijven. Zo ook in het geval van de A16 Rotterdam. We gebruiken extra stil asfalt, plaatsen geluidschermen en zorgen voor grondwallen ter hoogte van het Schiebroeksepark. In het Lage Bergse Bos ligt de A16 Rotterdam in een half verdiepte landtunnel. Door al die maatregelen is er niet of nauwelijks extra geluidhinder voor de omgeving.

Saldo Nul

Op aandringen van omwonenden en de lokale politiek maken de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland zich in samenspraak met Rijkswaterstaat hard voor Saldo Nul. Dat betekent: geen toename van geluid door verkeer ten opzichte van 2012, de situatie zonder de A16 Rotterdam. In 2015 zijn daarover afspraken gemaakt. Zo heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu destijds toegezegd dat op grote delen van de A16 Rotterdam het nieuwste, geluiddempende asfalt tweelaags zoab fijn wordt toegepast. De regionale overheden trekken extra geld uit voor meer en ook hogere geluidschermen op een aantal locaties. Welke ‘Saldo Nul’-maatregelen worden genomen, staat in de Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam en de bijbehorende Afsprakenkaart van 2015. Deze afspraken zijn meegenomen in het Tracébesluit A16 Rotterdam dat in augustus 2016 werd gepubliceerd.

In 2015 maakten we onderstaande film over geluid en luchtkwaliteit langs de A16 Rotterdam. Meer weten over geluid en rijkswegen? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat

Bekijk hier eerder gepubliceerde documenten over Geluid. 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen