Terbregseplein Het Terbregseplein is een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland. Over dit bestaande knooppunt wordt een fly-over gemaakt die de bestaande A16 verbindt aan de A16 Rotterdam.

Terbregseplein

Na het passeren van de fly-over gaat de weg met een viaduct de President Rooseveltweg over en duikt hij een paar honderd meter verder in een half verdiepte tunnel onder de Rotte door. Daarnaast worden de verbindingen met het onderliggend weggennet gemaakt door een afrit bij Terbregge en iets verder naar het noorden een toerit bij de Hoofdweg. De weg is op dit deel van het tracé 2x2 rijbanen.

Wat gebeurt er?

De bouw van de fly-over is een huzarenstuk. Het wegdek wordt, zonder het verkeer te hinderen, over de bestaande infrastructuur heengeschoven. Dit noemen we Incremental Launching Method. Dit is een methode in de civiele techniek waarbij een compleet brugdek vanaf slechts één kant naar de andere kant wordt geduwd. We praten over 400 meter per rijrichting.

Afgelopen periode is volop gewerkt aan de pijlers, waar straks het wegdek overheen geduwd wordt. Deze methode is uniek voor Nederland. Er wordt geduwd met een snelheid van circa 0,5 meter per uur. Volledig veilig, maar voor het verkeer dat er onderdoor rijdt wellicht een bijzonder gezicht. Er wordt geschoven vanaf de noordzijde, waar de 'bouwfabriek' staat.

 Fly-over


De fly-over heeft in totaal 18 brugdekken. Elk brugdek weegt gemiddeld 1.450 ton.

 

 

Webinar Terbregseplein

Via een webinar op 7 juli 2020 brachten we omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte over de stand van zaken bij het Terbregseplein en het Terbregseveld. Webinar gemist? Bekijk hem hier

 

 

Inschuiven wegdekken

De toegepaste inschuifmethode is niet nieuw, maar nog niet eerder is deze werkwijze toegepast over een bestaand wegennet. Bekijk de animatievideo die uitleg geeft over het bouwproces

 

 

 

Extra stil asfalt

Op de hele A16 Rotterdam wordt tweelaags ZOAB fijn aangebracht. Dat is een extra stil soort asfalt. In juli is alvast een deel van de A20 voorzien van dit type asfalt. Collega Dirk-Jan van den Heuvel vertelt erover in een video.

 

 

 

 

Planning

Tot en met september 2020 | Realisatie fundering voorbouwlocatie

Januari 2021 | Start realisatie voorbouwlocatie

Kwartaal 2 2021| Start lanceren wegdekken fly-over

Kwartaal 2 2022 | Start bouw viaduct President Rooseveltweg

Kwartaal 4 2022 | Fly-over en 1e deel viaduct President Rooseveltweg gereed

Kwartaal 2 2023 | Viaduct President Rooseveltweg gereed

2023 | Afbouw fly-over en asfalteren

 

 

Terbregseplein in beeld 

 

 

 

 

 

Bovenaanzicht werkzaamheden

 

 

Bovenaanzicht werkzaamheden

 

 

 

 

 
 

 

Cookie-instellingen