Rottemerentunnel Vanaf het Terbregseplein loopt de A16 Rotterdam via het Terbregseveld naar het Lage Bergse Bos. In het Lage Bergse Bos komt de weg half verdiept in een tunnel van 2,2 km te liggen.

Rottemerentunnel

Om de A16 Rotterdam goed in te passen, wordt de Rottemerentunnel aangelegd. Deze tunnel met een lengte van 2.235 meter ligt straks half verdiept in het Lage Bergse Bos. Vanaf het najaar van 2020 wordt er volop aan de tunnel gewerkt. In 2022 is de constructie klaar. Tunneldak en taluds worden dan groen ingericht met bomen, struiken en weides voor recreatie. 

Wat gebeurt er?

Het bouwen gaat volgens een strakke planning. Eerst plaatsen de bouwers damwanden, zodat ze een diepe geul kunnen graven zonder dat het grondwater in de omgevings daalt. Duikers maken daarna onder water de vloer van de tunnel. Zo ontstaat er een waterdichte bouwkuip. Als die klaar is, wordt het water weggepompt. In de droge kuip gaan ze verder met de buitenwanden en het dak. Het tunneldak van de half verdiepte Rottemerentunnel wordt niet hoger dan 4,5 meter vanaf maaiveld. Dat is ongeveer zo hoog als de onderkant van de rieten kap van de bekende molenstomp in het bos. Bekijk hier de toekomstige situatie.

Webinar Rottemerentunnel

Op maandag 26 oktober van 19.30-21.00 uur organiseren we een webinar. Tijdens deze online bijeenkomst kan je thuis vanaf je computer, tablet of telefoon enkele presentaties bijwonen over o.a. de bouwmethode van de tunnel en de landschappelijke inpassing. Via de chat-functie is het mogelijk om vragen te stellen. Aanmelden kan via onderstaande knop. Na het webinar publiceren we een 'terugkijklink' op de website. Dus kan je er niet bij zijn dan is terugkijken op een later moment altijd mogelijk.

Aanmelden webinar

Oktober is de 'Maand van de Rottemerentunnel'. Met de hele maand activiteiten en interessante lezingen.
Wil je meer weten?

Ga naar het programma

 

 

Energieneutraal

Wist je dat er in de Rottemerentunnel wel 54 verschillende elektrische systemen zitten? Van verlichtings- tot veiligheidsinstallaties, pompinstallaties en nog veel meer. Bij elkaar is er voor die systemen net zoveel stroom nodig als voor een gemiddelde woonwijk. Er zitten ook nog eens 100 verschillende soorten kabels in met een totale lengte van 1500 kilometer, dat is van hier naar Barcelona.

Om de tunnel energieneutraal te maken, wordt het stroomverbruik tot een minimum beperkt en alle energie met zonnepanelen opgewekt. De wisselstroom uit het elektriciteitsnet wordt in één keer omgezet naar de gelijkstroom die de tunnel-installaties nodig hebben. Dat scheelt veel energieverslindende adapters, die je anders voor elk apparaat apart nodig zou hebben. Lichtgekleurd asfalt aan het begin van de tunnel en ledverlichting over het hele traject maken de weg nog zuiniger.

> Lees het artikel met ontwerper Hans Pos

 

 

Tunnelveiligheid

Nederland stelt hoge veiligheidseisen aan tunnels, in lijn met de Europese wetgeving. De Rottemerentunnel is straks uitgerust met de meest hoogwaardige veiligheidssystemen en wordt 24/7 bewaakt vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Voordat de tunnel in gebruik wordt genomen, worden de systemen getest en krijgt de verkeersleiding een training om bij elk soort calamiteit de juiste stappen te kunnen nemen.

De weggebruikers moeten zichzelf in veiligheid kunnen brengen en de hulpdiensten moeten overal goed bij kunnen komen. Met interactieve 3D-modellen, zogenaamde Virtual Reality-modellen, worden alle scenario’s ruim van tevoren met de hulpdiensten doorlopen.

 

 

 

Inrichting Lage Bergse Bos

Die inrichting van het tunneldak en de taluds maakt deel uit van de algehele vernieuwing van het Lage Bergse Bos. Om het recreatiegebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers, worden in de komende jaren delen opnieuw ingericht door het Recreatieschap Rottemeren. Het gebied rondom de tunnel ter hoogte van restaurant Bergsche Plas krijgt een parkachtig karakter met veel open ruimte, zachte glooiingen en verspreid groen. Richting de noordzijde is er straks steeds meer groen, dat krijgt het Lage Bergse Bos ook nadrukkelijker het karakter van een bos.

Tijdens de bouwfase is er bij de Expo A16 Rotterdam een proefopstelling te zien waarop de drainage en beplanting op het tunneldak wordt nagebootst en getest.

> Bekijk de proefopstelling in de Expo A16 Rotterdam

 

 

 

 

Planning

Juli 2020  - juni 2021| Aanbrengen damwanden en paalfundering
Oktober 2020 - oktober 2021 | Ontgraven bouwkuipen
Januari 2021 - juni 2022 | Aanbrengen wapening en storten vloer tunnel
Juli 2021 - juli 2022 | Betonwerkzaamheden (plaatsen buitenwanden en tunneldak)
Juli 2022 - december 2022 | Realiseren rijbanen
April 2022 - maart 2023 | Aanbrengen technische installaties
Januari 2023 - december 2023 | Testen Rottemerentunnel

 

 

 

Rottemerentunnel in beeld 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenaanzicht werkzaamheden

 

 

Bovenaazicht werkzaamheden


 

 

Cookie-instellingen