Luchtkwaliteit

De A16 Rotterdam zorgt niet of nauwelijks voor een verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving.

Saldo Nul

Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland werken samen met Rijkswaterstaat om Saldo Nul te realiseren op gebied van luchtkwaliteit. Dat betekent: geen verslechtering van de luchtkwaliteit in vergelijking met 2012, de situatie zonder A16 Rotterdam. Onderzoek laat zien dat de concentraties stikstofdioxide gaan afnemen en dat op slechts enkele locaties de concentraties fijnstof met een fractie toenemen. Daarom is er geen aanleiding om extra maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

 

Controle

Om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen de wettelijke normen blijft – ook bij snelwegen – is er het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De A16 Rotterdam wordt daarin opgenomen, wat betekent dat jaarlijks wordt gecontroleerd of de luchtkwaliteit op en rond snelweg voldoet aan de normen.

 
 
 
 

In 2015 maakten we onderstaande film over geluid en luchtkwaliteit langs de A16 Rotterdam.

 

Meer weten over luchtkwaliteit langs rijkswegen? Lees er alles over op de algemene website van Rijkswaterstaat. Hier vindt u onder meer een video en veelgestelde vragen.

Cookie settings