Foto's Sjaak Boot

 • July 22, 2020 13 keer bekeken 0 comments

  Op de A20 tussen afrit 16 Capelle aan den IJssel en knooppunt Terbregseplein leggen we nieuw asfalt aan. Het tweelaags zoab fijn zorgt voor een geluidsreductie van ongeveer 3 decibel. Read more about Weekendwerkzaamheden A20

 • July 22, 2020 14 keer bekeken 0 comments

  Om het bouwverkeer te scheiden van het gewone verkeer komt langs het hele tracé van de nieuwe snelweg een bouwweg. Over de President Rooseveltweg komt een stalen brug die bestaat uit 2 delen. Read more about Bouwbrug President Rooseveltweg

 • July 22, 2020 15 keer bekeken 0 comments

  Op de Grindweg/Bergweg Zuid is een gelijkvloerse kruising in gebruik genomen. Vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe A16 Rotterdam passeert het bouwverkeer via deze kruising. Totdat de vrijliggende bouwweg er is maakt het bouwverkeer gebruik van deze oversteekplaats. Read more about Bypass Grindweg

 • July 22, 2020 17 keer bekeken 0 comments

  Het is een megaklus waar veel zand voor nodig is: de aanleg van de nieuwe A16 Rotterdam. In totaal is er zo’n 4 miljoen kuub nodig. Het zand zorgt voor een stevige en constructieve ondergrond waarop de weg en tijdelijk bouwweg aangelegd kan worden. Read more about Zandtransporten

 • July 22, 2020 15 keer bekeken 0 comments

  Om de nieuwe fly-over over het knooppunt Terbregseplein heen te maken, moet er onder andere op de plek waar de fly-over aan de grond komt een fundering worden gerealiseerd. We noemen dit ook wel het landhoofd. Read more about Terbregseplein

 • July 22, 2020 15 keer bekeken 0 comments

  Tijdelijke wegen, bruggen en viaducten aanleggen om de A16 Rotterdam aan te leggen. Het klinkt als dubbelop maar gezien de complexiteit van het gebied is het noodzakelijk de gebieden te ontsluiten en huidige wegen tijdelijk te verleggen. Read more about Tijdelijke infrastructuur

 • July 22, 2020 11 keer bekeken 0 comments

  Het lijkt alsof het hele Lage Bergse Bos wordt gekapt. Aan de ene kant wordt het tracé van de nieuwe A16 Rotterdam bomenvrij gemaakt en aan de andere kant is het noodzakelijk om vanwege de Essentaksterfte groot onderhoud aan het bos te plegen. Gelukkig is het voortbestaan van het bos vastgelegd. Read more about Bomenkap Lage Bergse Bos

 • July 22, 2020 6 keer bekeken 0 comments

  Voor er aan de nieuwe A16 Rotterdam begonnen kan worden wordt bebouwing die in de weg staat wordt gesloopt en verontreinigde grond verwijderd en gesaneerd zodat het gebied uiteindelijk bouwklaar kan worden opgeleverd. Dit levert een enorme afvalstroom op waar uiterst zorgvuldig mee wordt omgegaan. Read more about Afvalstromen

 • July 22, 2020 14 keer bekeken 0 comments

  Wachtend om overgedragen te worden aan de aannemer, staat de boerderij er verlaten bij. De boer heeft intussen enkele honderden meters een nieuw bedrijf neergezet. Alles op het perceel ademt voorbijgegane tijden waarin het boeren bedrijf volop floreerde. Read more about Boerderij van Vliet

 • July 22, 2020 13 keer bekeken 0 comments

  Hoeve Schieveen geeft langzaam steeds meer van haar geheimen prijs. De in oorlog gelegerde soldaten hebben hun namen ingekerfd in de muren van de boerderij. Zorgvuldig wordt er een stuk muur uit de oude boerderij verwijderd om later tentoongesteld te worden in het museum Oud-Overschie. Read more about Hoeve Schieveen

 • July 22, 2020 15 keer bekeken 0 comments

  Ruim voordat het broedseizoen begon zijn de bomen gekapt en is het terrein vrijgemaakt van de aanwezige asbest. De grond moet worden vrijgemaakt om straks de nieuwe A16 Rotterdam aan te kunnen sluiten op de bestaande A13. Intussen is de grond schoon en leeg opgeleverd door de aannemer. Read more about Sloop Schieveensedijk

Cookie settings