Bypass bij rotonde N471/N209

April 08, 2019 0 comments

Start

2020-09-01 at 08:00

Eind

2020-11-08 at 18:00

De toekomstige A16 ligt straks over de rotonde van de N471/N209. Het is nodig ruimte te maken voor de uitvoering van de werkzaamheden en de verkeershinder te beperken. Om deze redenen wordt de kruising N209 (Doenkade) ter hoogte van de rotonde bij de N471 tijdelijk naar het zuiden verlegd.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden ten behoeve van het tijdelijke tracé zijn in volle gang. 

  • 24 - 28 augustus: boren van palen
  • 28 september - 9 oktober: inhijsen van de brugdekken 
  • 8 november: ingebruikname bypass en afsluiting turborotonde 

Lat: 51.968088674459
Long: 4.4562580835659

0  Comments

Cookie settings