Aansluiting N471De A16 Rotterdam gaat straks over de N471 heen. Verkeer op de N471 rijdt onder het viaduct gewoon door en er komen toe- en afritten met de A16 Rotterdam.

Aansluiting N471

 

Langs dit deel van de A16 Rotterdam komen geluidschermen. Ze worden groen beplant om het gebied eromheen zo min mogelijk geluids- en visuele overlast te bezorgen.

De Oude Bovendijk krijgt een nieuwe bocht en gaat over de bestaande binnenboezem parallel langs de A16 Rotterdam. Deze nieuwe weg met de naam Verlegde Oude Bovendijk bevat ook een fietspad naar de N471. De belevenisboerderij blijft ten alle tijden beschikbaar. 

Wat gebeurt er?

Buiten is het werk al in volle gang. Vanaf begin november 2020 rijdt het verkeer niet meer via de huidige rotonde bij het Doenkadeplein, maar via de nieuwe (tijdelijke) bypass. De huidige N209 wordt daarmee voor een deel vrijgemaakt, zo kan er gestart worden met de werkzaamheden aan de definitieve A16 Rotterdam. De A16 Rotterdam vervangt de huidige N209 (Doenkade). 

 

 

Tijdelijke bypass


Vanaf begin november 2020 rijdt het verkeer niet meer via de huidige rotonde bij het Doenkadeplein, maar via de nieuwe tijdelijke bypass.

 

Toekomst N209

De nieuwe A16 Rotterdam vervangt de huidige N209. Het fietspad, ten noorden van deze weg, verdwijnt ook. Op de huidige plek van de N209 komt een groen gebied en het fietspad ten zuiden van de N209 wordt verbreed. In de eindsituatie is dit een tweerichtingsfietspad.

 

 

Uitkijktorens

Er verandert veel in het gebied en dat is vanaf hoogte nog veel interessanter! Door heel het gebied kan je op uitkijktorens vinden die deel uitmaken van een 15 km lang kijk- en doepad. In dit deelgebied vind je er al 3. Kijk voor meer informatie o de pagina van het kijk- en doepad.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planning

Oktober 2020 | Plaatsen brugdekken bij tijdelijk viaduct in de N209 over de N471

Oktober - november 2020 | Aanbrengen damwand in boezem Oude Bovendijk

8-9 november 2020 | Verkeer rijdt vanaf nu over de tijdelijke bypass N209/N471

 

 

 

 

 

 

Aansluiting N471 in beeld 

 

Bovenaanzicht werkzaamheden

 

 

Bovenaanzicht werkzaamheden

 

 

 

 

 
 

 

Cookie-instellingen