A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De aanleg start naar verwachting in 2019. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Abonneer je op de nieuwsbrief

Bekijk alle documenten uit het tracébesluit

 

 

Waar komt de nieuwe A16 Rotterdam te liggen?

> Lees meer over de inpassing van de weg

Verhalen rondom de A16

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"142036"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"12","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"127732,127113"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Thema's

Geluid

Man hangt samen met kind over geluidwal en wijst naar een auto op de snelweg

De A16 Rotterdam zorgt niet of nauwelijks voor extra verkeersgeluid in omgeving van de weg. Dat komt door extra stil asfalt, geluidschermen en grondwallen.

> Lees meer over geluid langs de A16

 

Luchtkwaliteit

Een luchtkwaliteitsmeter

De A16 Rotterdam zorgt niet voor een verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving. Op alle locaties blijven de waarden van stikstofdioxide en fijnstof ruim onder de wettelijke norm.

> Lees meer over luchtkwaliteit langs de A16

 

Bouwschade 

Een gele bouwkraam steekt af bij de blauwe lucht, rechts in de hoek de contouren van een grijs gebouwd

In de directe omgeving van de toekomstige A16 Rotterdam liggen woningen en opstallen zoals schuren en bedrijfsgebouwen. We doen onderzoek om het risico op bouwschade tijdens de aanleg van de weg in kaart te brengen.

> Lees meer over bouwschade