A16 Rotterdam in beeld

Met de aanleg van de A16 Rotterdam en ontwikkeling van aangrenzende gebieden ondergaat de noordoostrand van Rotterdam vanaf 2017 ingrijpende veranderingen. Rijkswaterstaat heeft de Rotterdamse beroepsfotograaf Sjaak Boot gevraagd die veranderingen vast te leggen, op zijn eigen karakteristieke wijze. Zo ontstaat in de loop van de jaren een mooi fotodocument van het project A16 Rotterdam en iedereen die daarbij betrokken is.

Bekijk alle fotografiethema's

Thema Bomenkap Manege

 

 

 

> Naar het complete album


Bomenkap manege

Manege Hillegersberg aan de Bosweg moet een paar honderd meter opschuiven om plaats te maken voor de nieuwe A16 Rotterdam. Om de nieuwe locatie van de manege vrij te maken, worden ongeveer 400 bomen gekapt. Enkele bomen blijven voorlopig nog even staan: ze bieden nu onderdak aan overwinterende vleermuizen.

 

Sjaak Boot: ‘De stille winterochtend wordt verstoord door de harde geluiden van kettingzagen. Met grote zorgvuldigheid wordt om boom 5 en 7 heen gewerkt. In deze rood-wit gemarkeerde bomen houden vleermuizen hun winterslaap.’

Thema Proefboring Zuurteerput

 

 

 

> Naar het complete album


Proefboring zuurteerput

Aan de Ommoordseweg is in 2017 een door zuurteer en asbest vervuild terrein aangetroffen. Het terrein wordt dit jaar gesaneerd door een nog te kiezen bedrijf. Om een goede inschatting te kunnen maken van de kosten die hierbij komen kijken, nemen verschillende bedrijven proefmonsters van de grond. Vanwege de sterke verontreiniging van het terrein, worden de nodige voorzorgmaatregelen getroffen om de grond te betreden.

 

Sjaak Boot: 'Mannen in beschermende witte pakken krijgen de laatste instructies. Over enkele ogenblikken mogen ze het terrein betreden om te onderzoeken hoe zwaar de verontreiniging precies is. De verwachting is dat er een laag van 4,5 m afgegraven moet gaan worden om al het asbest en zuurteer te verwijderen.’

 

 


 

Thema Volkstuinders

 

 

 

 

> Naar het complete album


Volkstuinders

Na een lange periode van praten en plannen, zijn de eerste tuinhuisjes van de amateur tuinders van Terbregge ontruimd. Begin 2018 wordt een gedeelte gesloopt. De tuinhuisjes maken plaats voor de oprit van de A16 Rotterdam, die de Ankie Verbeek-Orhlaan met de nieuwe snelweg verbindt. Verderop op het terrein wordt een nieuwe locatie aangelegd waar de tuinders hun nieuwe plek kunnen creëren.

Sjaak Boot: ‘Vanuit onze betonnen huizen ontstaat er blijkbaar drang naar vrijheid. Even geen comfortabel, geïsoleerd eiland waar je jezelf op kan terugtrekken. Maar dealen met de elementen en privacy.’

 

 
 

Ga mee op foto-excursie!

Foto door excursie-deelnemer Marinus Legen

Samen leggen we het DNA van het gebied vast

Rijkswaterstaat organiseert de komende jaren een reeks foto-excursies rondom het project A16 Rotterdam. We nodigen amateurfotografen uit Rotterdam en Lansingerland uit om onder begeleiding van beroepsfotograaf Sjaak Boot mee op pad te gaan. Samen leggen we zo de veelzijdige noordoostrand van Rotterdam vast waar straks de A16 Rotterdam komt te liggen. Van het Terbregseplein tot en met de aansluiting met de A13 Rotterdam. Door te fotograferen, registreren we alle veranderingen die op stapel staan en leggen we het DNA van het gebied vast.


Opbrengst excursies najaar 2017

De eerste excursies vonden in oktober, november en december plaats en stonden in het teken van het vastleggen van de polder Schieveen. Een groep enthousiaste amateurfotografen verzamelden zich op de Belevenisboerderij Schieveen en trokken met Sjaak Boot de polder in. De deelnemers werd gevraagd hun mooiste foto's naar Rijkswaterstaat te sturen.

> Bekijk het album!

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Over de fotograaf

Sjaak Boot is een rasechte Rotterdammer. Als professioneel fotograaf is hij gespecialiseerd in een documentaire benadering van zijn onderwerpen. Door zich erin vast te bijten, legt hij de onderliggende lagen bloot. Soms met humor, dan weer confronterend, maar altijd integer. Rijkswaterstaat gaf hem de opdracht zelf en samen met bewoners in Rotterdam en Lansingerland de komende jaren het DNA en alle veranderingen van het gebied waar de A16 Rotterdam komt, vast te leggen. Zo ontstaat een mooi fotodocument voor nu en later.